Girls Varsity Golf · Varsity Girls Golf – City Conference Match Play Championships Day 1