Girls Varsity Tennis · Varsity Girls Tennis Falls To Patrick Henry


The Girls Varsity Tennis team lost to Patrick Henry yesterday 10-8.